Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce

sekretariat@sp4.praszka.pl

Napisz do nas

+48 34 3591 021

Zadzwoń

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ

UL. STYCZNIOWA 7, 46-320 PRASZKA

HARMONOGRAM

14.03.2022 – 25.03.2022 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.03.2022 – 31.03.2022 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

04.04.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.04.2022 – 11.04.2022 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.04.2022 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Wnioski dostępne są stronie internetowej szkoły sp4.praszka.pl w zakładce Baza wiedzy/Rekrutacja jak również w sekretariacie szkoły

SEDECZNIE ZAPRASZAMY

Szkola Praszka

Aktualności

Skip to content