Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce

sekretariat@sp4.praszka.pl

Napisz do nas

+48 34 3591 021

Zadzwoń

Szkoła promująca zdrowie

We wrześniu 2021 roku nasza szkoła otrzymała informację, iż została przyjęta do Opolskiej Sieci Szkół  i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

            Szkoła Promująca Zdrowie to placówka która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną :

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie

              W związku z powyższym w październiku powołano w naszej szkole Zespół ds. Zdrowia w skład którego wchodzą: Anna Olejnik- koordynator zespołu oraz Magdalena Chojnowska- członek zespołu.

              Zespół ds. zdrowia dokonał diagnozy samopoczucia uczniów w szkole, na podstawie której zaplanował działania w na rok szkolny 2020/2021. Diagnoza opierała się na przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów szkoły dotyczących atmosfery panującej w placówce. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że znacznej grupie uczniów ( 51%) przeszkadzają zachowania agresywne i przemoc słowna stosowana przez koleżanki i kolegów. Ten problem stał się wyborem priorytetowym w kwestii działań, a jego głównych przyczyn można dopatrywać się w :

 • chęć zwrócenia na siebie uwagi
 •  mały zasób słów umożliwiających wyrażanie emocji
 • niekonsekwentne egzekwowanie przez nauczycieli kulturalnego zachowania uczniów
 • nieznajomość konsekwencji niekulturalnego i agresywnego zachowania

              W celu zniwelowanie stosowania agresji słownej i fizycznej przez uczniów naszej szkoły zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

 • wybór Klasowego Ambasadora Kultury w każdej klasie
 • wybór Szkolnego Ambasadora Kultury
 • opracowanie Szkolnego Kodeksu Kulturalnego Zachowania przez uczniów szkoły we współpracy z wychowawcami oraz Samorządem Uczniowskim
 • ustalenie form reagowania na agresję słowną uczniów
 • inne działania profilaktyczne dotyczące zdrowia

            W I semestrze roku szkolnym 2020/2021 udało się zrealizować następujące działania promujące zdrowie:

 • wybór Klasowych i Szkolnego Ambasadora Kultury
 • opracowanie Szkolnego Kodeksu Kulturalnego Zachowania
 • Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeprowadzona w kl. VIA
 • Światowy Dzień Uśmiechu w klasach VII A, VII B i VIII
 • Akcja charytatywna „Wkręceni w pomaganie- Szymon challenge” dla ucznia z kl. I naszej szkoły, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA typ.2.
 • Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony w klasie VII B oraz VIII- umieszczenie na FB szkoły plakatów tworzonych przez uczniów nt.  „Dobrze, że wszyscy jesteśmy inni”.
 • Zdrowe śniadanie- akcja realizowana w klasach I-III
 • Światowy Dzień Praw Dziecka
 • Dzień Życzliwości obchodzony w klasie II
 • Światowy Dzień AIDS- przygotowanie plakatów przez uczniów starszych klas i umieszczenie ich na FB szkoły
 • Grudniowa akcja „Razem na Święta” polegająca na zorganizowaniu paczek przez uczniów szkoły dla podopiecznych Domu Opieki Desiderata
 • Kampania „Rusz się to proste” mobilizująca do zabaw na świeżym powietrzu dla uczniów starszych klas uczących się zdalnie

              Plan działań w II semestrze będzie opierał się na podejmowaniu starań, aby poprawić samopoczucie oraz zdrowie uczniów i pracowników szkoły; edukowaniu jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko oraz zachęcaniu innych do podjęcia podobnych starań.

 

                       Anna Olejnik

      koordynator Zespołu ds. Zdrowia

Skip to content