Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce

sekretariat@sp4.praszka.pl

Napisz do nas

+48 34 3591 021

Zadzwoń

Zachowaj trzeźwy umysł

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2021”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może się przejawiać w różnych aktywnościach życia codziennego. Poszczególne zadania zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji przy jednoczesnym doświadczaniu pozytywnej atmosfery pracy. Badania pokazują, że troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz budowanie poczucia wewnętrznego szczęścia są jednymi z ważnych czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (eksperymentowaniem z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój).

Do realizacji przedsięwzięcia zaangażowani zostali wszyscy nauczyciele i uczniowie szkoły. W ramach kampanii zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące konkursy i rozgrywki sportowe:

 • Konkurs plastyczny – ma być pod hasłem „„Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień,

szczęśliwe życie” – zadaniem będzie wykonanie pracy plastycznej, prezentującej, 

jaka była lub jaką sobie wyobraża szczęśliwą chwilę, szczęśliwy dzień, lub jak

powinno wyglądać według niego szczęśliwe życie. (maj)

 • Konkurs literacki – będzie pod hasłem „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”  zadaniem będzie napisanie pracy literackiej, opisującej jaka była lub jaką sobie wyobraża szczęśliwą chwilę, szczęśliwy dzień, lub jak

powinno wyglądać według niego szczęśliwe życie. (maj)

 • Konkurs muzyczny – SUKCES (maj, czerwiec)
 • Zajęcia z kartami pracy w klasach 1-3

„Uczucia i emocje’, „ Wyspa szczęścia” – zajęcia koncentrują się na uświadomieniu uczniom ich własnych emocji i tego, że każdy człowiek dąży do bycia szczęśliwym. (kwiecień)

 • Zajęcia z kartami pracy w klasach 4 – 6

„Rodzinne więzi”, „ Droga do celu”– zadania koncentrują uwagę uczniów na bazie, jaką daje dom i pozytywne więzi rodzinne ułatwiające zwłaszcza w czasie pandemii poszukiwanie i dążenie do szczęścia. (kwiecień)

 • Zajęcia z kartami pracy w klasach 7 – 8

„Uczę się myśleć pozytywnie”, „ Znam swoją wartość” – będzie to dialog związany z poczuciem własnej wartości i pozytywnymi działaniami, co też ułatwia dążenie do celu. Posiadanie takiego zaplecza ułatwia bowiem funkcjonowanie w grupie, gdyż na tym etapie to głównie środowisko rówieśnicze ma duży wpływ na życie nastolatków.

 • Rajd rowerowy z okazji – Światowego dnia bez papierosa (maj, czerwiec)
 • Rozgrywki sportowe: (czerwiec)
 • Zespołowe:
  • piłka nożna
  • piłka siatkowa
  • dwa ognie
 • Indywidualne :
  • skok w dal
  • hula – hop
  • skakanka
  • rzuty do celu
  • serso
  • żonglerka piłką

Krótka fotorelacja z corocznych działań w ramach kampanii

Skip to content