Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce

sekretariat@sp4.praszka.pl

Napisz do nas

+48 34 3591 021

Zadzwoń

Z kartek historii...

 

             1 września 1992 roku pierwszy dzwonek obwieścił początek roku szkolnego w  Publicznej Szkole Podstawowej  nr 4 w Praszce. Z  naszą placówką związała swe losy grupa pedagogów, którzy przez pierwszy etap edukacyjny ,,przeprowadzili” rzeszę uczniów.  Każdy z absolwentów poszedł własną drogą, ale pewne jest, iż wielokrotnie powraca w myślach do swej pierwszej szkoły.

Krótka historia szkoły…

Pierwsi nauczyciele i dyrektorzy szkoły. Uczniowie…

               Początkowo naukę podjęło 250 uczniów, pracowało 11 nauczycieli a w 1999 roku w wyniku reformy oświaty szkoła z ośmioklasowej stała się placówką sześcioklasową. Pierwszym dyrektorem był pan Andrzej Ficiński  a od 2002 roku stanowisko to objęła pani  Renata Tobiś. W placówce uczyło się wówczas 293 uczniów pod opieką 19 nauczycieli.

                Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, przy wsparciu rodziców, szkoła w środowisku lokalnym bardzo szybko stała się przyjazną placówką. Nauczyciele tworzyli klimat sprzyjający pracy dydaktycznej, opiekuńczej oraz wychowawczej a ze względu na swoje usytuowanie –  z dala od ruchu miejskiego – po dzień  dzisiejszy placówka nosi miano „bezpiecznej szkoły”.

Tradycja szkoły…

                  W 2004 roku rozpoczęliśmy starania w celu nadania szkole imienia. Inspiracją okazała się wówczas twórczość znanej poetki, zdobywczyni dziecięcego Orderu Uśmiechu.  Udało się  i  28 czerwca 2005 roku nadano szkole imię Wandy Chotomskiej a 30 września 2005 roku zaszczyciła nas swoją obecnością sama autorka. Spotkanie z pisarką było ogromnym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Od tego czasu do tradycji weszło świętowanie uroczystości patrona szkoły.
Szkoła dziś …

                Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni pani Emilia Olszowa. Placówka liczy 9 oddziałów, w których kształci się 180 uczniów. Kadra nauczycielska liczy 28 osób.

                    Idąc z duchem czasu szkoła stale zwiększa swój potencjał. Dzięki udziałowi w konkursie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ,,#OSEWyzwanie” placówka została doposażona w nową mobilną pracownię multimedialną. Ponadto każdemu dziecku w naszej szkole została założona indywidualna skrzynka mailowa na okres edukacji, która daje dostęp do bogatego pakietu office 365 i ułatwia kontakt z nauczycielami. Dzieci korzystają też z bogatego zbioru bibliotecznego, który w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzbogacił się o ok. 930 pozycji. Nauczyciele wykorzystują w pracy  tablice interaktywne, ozoboty służące do programowania, dzieci mają możliwość rozwijania swoich pasji działając np. w Klubie Młodego Odkrywcy i innych kołach zainteresowań. Prowadzimy szkolnego Facebooka, dzięki któremu rodzice na bieżąco informowani są o wszelkich działaniach podejmowanych w szkole, licznych akcjach charytatywnych, w których uczestniczymy.  Uczniowie włączyli się np. w akcję ,,Adopcja Serca”.  Pieniądze pozyskane ze sprzedaży np. makulatury przekazujemy na konto fundacji i w ten sposób opiekujemy się kilkuletnią  Ireen Lungu, dziewczynką z Zambii. W roku szkolnym 2019/20 wstąpiliśmy do Opolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

                   Ostatnie lata przyniosły naszej szkole wiele sukcesów, zwycięstw w licznych konkursach. Uczniowie naszej placówki wykazywali się umiejętnościami teatralnymi, wokalnymi, plastycznymi, sportowymi, językowymi, matematycznymi na najwyższym poziomie. Niech przyszłe lata przyniosą wiele dobrego a nasza wspólna historia  – oby była ciekawa i bogata w wydarzenia.

 

Skip to content