szkoła w ruchu obszar I
szkoła w ruchu obszar II
szkoła w ruchu obszar III
szkoła w ruchu obszar IV
szkoła w ruchu obszar V
szkoła w ruchu obszar VI
szkoła w ruchu obszar VII
szkoła w ruchu obszar VIII
szkoła w ruchu obszar IX
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
info@sp4.praszka.pl


Szkoła w ruchu obszar VIII

Tradycją naszej szkoły jest organizacja Festynu Rodzinnego z okazji DNIA DZIECKA Głównym celem festynu jest kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną. Na plac szkolny przybywają całe rodziny: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i oczywiście dzieci, aby wspólnie się bawić, brać udział w różnych konkursach, skosztować coś dobrego i otrzymywać nagrody. Dużym zainteresowaniem cieszą się zorganizowane konkurencje sportowe, do których zapraszani są wraz z pociechami rodzice i opiekunowie. Gry zespołowe: piłka nożna, piłka siatkowa, dwa ognie, oraz konkurencje indywidualne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Rodzice kibicują swoim pociechom, a one wspierają ich podczas meczu piłki siatkowej dla rodziców.
Festyn organizowany jest przez Radę Rodziców i Grono Pedagogiczne przy dużym wsparciu Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Cele szczegółowe imprezy:
- zacieśnianie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi,
- wspólne przeżywanie uroczystości,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- nawiązanie szerszego porozumienia z rodziną uczniów,
- zaangażowanie wszystkich rodziców do pracy na rzecz szkoły,
- prezentacja dorobku artystycznego szkoły.
Wspólnie spędzony czas przynosi wiele radości wszystkim uczestnikom festynu, integruje społeczność szkolną i lokalną oraz jest doskonałą promocją szkoły.

Na zakończenie roku szkolnego wychowawcy klas wraz z rodzicami organizują pikniki klasowe. Odbywają się one zawsze na łonie natury, u któregoś z uczniów. Podczas nich dzieci uczestniczą w grach, zabawach, różnych konkursach, wspólnie pieką kiełbaski przy ognisku. Już teraz nie mogą doczekać następnego.

Festyny

Pikniki
     

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 2014