szkoła w ruchu obszar I
szkoła w ruchu obszar II
szkoła w ruchu obszar III
szkoła w ruchu obszar IV
szkoła w ruchu obszar V
szkoła w ruchu obszar VI
szkoła w ruchu obszar VII
szkoła w ruchu obszar VIII
szkoła w ruchu obszar IX
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
info@sp4.praszka.pl


Szkoła w ruchu obszar V

Uczniowie klasy V spotkali się ze znanym sportowcem Praszce panem Pawłem Gierakiem. Pan Paweł rozpoczynał karierę piłkarską w naszym Klubie Sportowym „Motor” Praszka. Potem grał w Wieluńskim Klubie Sportowym, a obecnie gra w Miejskim Klubie Sportowym Kluczbork i trenuje chłopców z rocznika 2006.
Pan Gierak przeprowadził wiele zabaw i pokazał jak doskonalić niektóre umiejętności piłkarskie. Najbardziej spodobała się zabawa ,,Berek z piłką”. Potem wraz z nim i pod jego kontrolą rozegrano mecz w piłkę nożną Po skończonej lekcji uczniowie podziękowali gościowi za super zajęcia i poprosili go, żeby znowu ich odwiedził. Nie obyło się bez autografów.
Mamy zamiar zaprosić również na lekcję grającego trenera pochodzącego z naszego miasta, Tomasza Szymańskiego trenującego w klubie sportowym LKS Basket Praszka, aby zaprezentował naszym uczniom, jak doskonalić umiejętności z zakresu koszykówki.

Uczniowie naszej szkoły lubią aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego bardzo chętnie przystają na propozycję wyjazdu na lodowisko, zorganizowanie kuligu i rajdy rowerowe.
Podczas wycieczek wszyscy są bardzo zadowoleni i sygnalizują chęć uczestnictwa
w podobnych imprezach.

Okazało się , że wyjazd na lodowisko dla niektórych dzieci był pierwszym kontaktem z łyżwami (miejmy nadzieję, że nie ostatnim). Szczególną atrakcją kuligu natomiast było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Rajd rowerowy organizowany jest dwa razy do roku; jesienią na pożegnanie lata i około 31 maja w związku z dniem bez papierosa. Rajdy kończą się w gospodarstwie agroturystycznym „Mileniówka”. Tam dzieci uczestniczą w grach i zabawach na świeżym powietrzu.
Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w popołudniowych zajęciach na basenie, który znajduje się w naszym mieście. Zajęcia w roku szkolnym 2013/2014 odbywają się w poniedziałki. Ukierunkowane są na naukę pływania. Celem tych zajęć jest również stymulacja prawidłowego rozwoju i rozbudzenie motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej.
W naszej szkole prowadzone są popołudniami dodatkowe zajęcia sportowe Mają one na celu rozwijanie sprawności kondycyjno koordynacyjnej, doskonalenie zdobytych umiejętności na zajęciach lekcyjnych. Kształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej. Wdrażają do efektywnego współdziałania w zespole i wzajemnej współodpowiedzialności poprzez przygotowania do udziału w międzyszkolnych zawodach sportowych.

Kulig
     

Lodowisko

Rajdy rowerowe
 

PROJEKT – „OPOLSZCZYZNA - KUŹNIĄ SPORTOWYCH TALENTÓW”
W dniu 18 XI 2013r. odbył się w hali sportowej ,, Kotwica’’ gminny festyn sportowy pod nazwą : „Opolszczyzna- kuźnią sportowych talentów”. Projekt został zorganizowany wspólnie z koordynatorami Szkolnego Związku Sportowego w Opolu.
Głównym celem projektu jest propagowanie wśród dzieci alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez sport, rozbudzenie zainteresowań uczniów klas I-III uprawianiem sportu oraz zdiagnozowaniem stanu sprawności fizycznej uczniów w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Opolskim. Projekt zakłada przeprowadzenie testów sprawnościowych złożonych z 6 prób ruchowych
1) Podrzuć, klaśnij , złap
2) Slalom do celu 
3) Fiku, miku
4) Hop w górę
5) Szczęśliwie do celu
6) Odważnie nie upadnij 

Za wykonane zadania dzieci zbierały punkty na karcie zadaniowej . Przed próbami dzieci wykonały wspólną rozgrzewkę.
Przy organizacji i przeprowadzeniu prób sprawnościowych pomogli nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej .W festynie uczestniczyli uczniowie z klas I-III z gminy Praszka . Na festynie dzieci otrzymały koszulki z logo projektu, poczęstunek i pamiątkowe dyplomy uczestnictwa . Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 2014