szkoła w ruchu obszar I
szkoła w ruchu obszar II
szkoła w ruchu obszar III
szkoła w ruchu obszar IV
szkoła w ruchu obszar V
szkoła w ruchu obszar VI
szkoła w ruchu obszar VII
szkoła w ruchu obszar VIII
szkoła w ruchu obszar IX
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
info@sp4.praszka.pl


Szkoła w ruchu obszar III

W ramach realizacji programu ROK SZKOŁY W RUCHU w szkole przeprowadzono:
Wojewódzki dzień prostego kręgosłupa, w którym uczniowie podczas zajęć lekcyjnych, przerw ¶ródlekcyjnych i podczas licytacji WO¦P wykonywali szereg ćwiczeń przeciwdziałaj±cych wadom kręgosłupa. Mamy nadzieję, że zachęcili¶my dzieci do aktywno¶ci ruchowej jako sposobu dbało¶ci o własne zdrowie i elementu codziennego życia.

Wojewódzki dzień lekkiego tornistra - uczniowie wraz z nauczycielami ważyli tornistry Ustalali kto w danej klasie ma najcięższy i najlżejszy plecak. Zostali poinformowani jaki powinien być ciężar tornistra w stosunku do masy ciała i jaki to ma wpływ na zdrowie

Wojewódzki dzień prawidłowej postawy ciała - uczniowie podczas zajęć lekcyjnych, przerw ¶ródlekcyjnych wykonywali szereg ćwiczeń wpływaj±cych pozytywnie na kształtowanie prawidłowej postawy. Zachęcali¶my dzieci do aktywno¶ci ruchowej jako sposobu dbało¶ci o własne zdrowie i elementu codziennego życia

Wojewódzki dzień przeciw otyło¶ci – przeprowadzono z uczniami pogadanki na temat prawidłowego odżywiania i jaki to ma wpływ na wagę ciała. Uczniowie wykonali również dietetyczne sałatki, które potem wspólnie degustowali. Ogłoszono ten dzień, jako dzień bez słodyczy.

Wojewódzki dzień wiedzy o zdrowiu w aspekcie postawy ciała – uczniowie w ramach tego dnia rozwi±zywali test dotycz±cy postawy ciała.

7.11.2013r Zawody powiat Dwa Ognie dziewczyny
 

Koszykówka chłopcy
 

Koszykówka dziewczyny
   

Siatkówka dziewczyny i chłopcy
 

Turniej pilki nożnej o Puchar Tymbarku
     

Wyniki przedstawiaj± się następuj±co:
1. Czy codziennie powiniene¶ uprawiać elementy gimnastyki ?
TAK – 21 , odpowiedĽ motywowano: że to dla zdrowia, dla kondycji, by mieć odpowiedni± sylwetkę, by mieć odpowiedni± postawę…
2. Czy prawidłowe odżywianie ma wpływ na odpowiednia postawę ciała?
NIE – 1 ;
NIE WIEM – 1
TAK – 19,
motywacja – bo ma wpływ na nasz± kondycje, na nasze ciało, postawę, zdrowie…
3. Czy podczas siedzenia na lekcji i podczas nauki w domu możesz przyj±ć najwygodniejsz± dla Ciebie postawę?
NIE – 21
4. Czy bliskie osoby dorosłe lub przyjaciele powinni zwracać uwagę, jeżeli masz zł± postawę ciała?
TAK – 21, motywacja- ponieważ o nas dbaj±, chc± by¶my mieli prosty kręgosłup, bo rol± rodziców jest zwracanie uwagi dzieciom na zł± postawę, zachowanie. 5. Czy uprawianie gimnastyki, odpowiednie odżywianie i prawidłowa postawa na lekcji lub podczas nauki s± istotne dla Twojego zdrowia?
TAK – 21, motywacja - to elementy potrzebne naszemu ciału do odpowiednich warunków życia w zdrowiu,; ponieważ chcę dbać o formę i dzięki temu dłużej żyć; ponieważ będziemy dobrze wygl±dać, dobrze się czuć i będziemy zdrowi. 

W planach mamy przeprowadzenie Wojewódzkiego dnia przeciw siedz±cemu trybowi życia i aktywno¶ci rodzinnej.

W naszej szkole od kilku lat realizujemy program „Owoce w szkole” i :Szklanka mleka”. Poza tym uczniowie naszej szkoły bior± aktywny udział w rozgrywkach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim osi±gaj±c liczne sukcesy;

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (1000m dziewczyny 1500m chłopcy)
ETAP GMINNY;
Klasa IV
Blabu¶ Martyna - IV m
Falarz Weronika - XIIIm
Lipka Dominika - XIV m
Pęcherczyk Filip – II m
Rebacz Martyna – XI m
Włoch Dominika -IX m
Zaręba Maja - V m
Ziółkowski Szymon – VI m
Klasa V
Koj Magda – V m
Krzanowska Beata – VI m
Rębacz Klaudia – X m
Jarema Marcin – VIII m
Okaj Jakub – VII m
Zawadzki Mikołaj – III m
Klasa IV
Bartos Amelka – VIII m
Bardelska Monika – VII m
Kubik Tobiasz – I m

ETAP POWIATOWY
Klasa VI – Blabus Martyna - VIII m
Pęcherczyk Filip – X
Klasa V – Krzanowska Beata – XVIII m
Koj Magda – IX m
Klasa IV - Kubik Tobiasz – IIIm
ETAP WOJEWÓDZKI
Klasa IV - Kubik Tobiasz – IXm

Sztafetowe biegi przełajowe- etap powiatowy dziewczyny – VIII miejsce
chłopcy – VIII miejsce
DWA OGNIE - dziewczyny
etap gminny – I miejsce
etap powiatowy – V miejsce
DWA OGNIE - chłopcy
etap gminny – I miejsce
etap powiatowy – I miejsce
półfinał wojewódzki – II miejsce
HALOWA MINI PILKA NOŻNA - dziewczyny
etap gminny – II miejsce
HALOWA MINI PILKA NOŻNA - chłopcy
etap gminny – I miejsce
etap powiatowy – III miejsce

MINI PILKA RĘCZNA - dziewczyny
etap gminny – IV miejsce
MINI PILKA RĘCZNA - chłopcy
etap gminny – III miejsce
KOSZYKÓWKA – chłopcy
etap gminny – III miejsce
KOSZYKÓWKA - dziewczyny
etap gminny – IV miejsce
MINI PILKA SIATKOWA - dziewczyny
etap gminny – III miejsce
MINI PILKA SIATKOWA - chłopcy
etap gminny – IV miejsce
TENIS STOŁOWY – chłopcy - etap gminny :
KL VI
Kołacha Konrad - I m
Pęcherzyk Filip - II m
Malecha Maciek - III m
Kwiatkowski Michał - VI m

etap powiatowy :
KL VI
1. Malecha Maciek –IV m
2. Kołacha Konrad - II m
3. Pęcherzyk Filip –IIIm

etap wojewodzki:
Kołacha Konrad - IIm
Pęcherzyk Filip –Im

TENIS STOŁOWY – drużynowy
etap gminny – I miejsce,
etap powiatowy – I miejsce
etap wojewódzki - I miejsce,

Tenis stołowy
     

TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA - mini piłka nożna
etap gminny – I miejsce
etap powiatowy – I miejsce
półfinał wojewódzki – I miejsce
finał wojewódzki – III miejsce

30.09.2013r Finał wojewódzki piłki nożnej ORLIK
   

 

MIKOŁAJKOWY międzygminny turniej piłki halowej – II miejsce
XIV turniej „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” - piłka nożna
etap powiatowy uczniowie 10lat i młodsi – X miejsce
etap powiatowy uczniowie 12lat i młodsi – II miejsce

5.12.2013r Mikołajkowy turniej piłki halowej w gorzowie II miejsce
   


Zawody Pływackie
dowolny styl grzbietowy
KL VI
Lipka Dominika – II m Blabu¶ Martyna – V m
Blabu¶ Martyna –III m Krupa Zuzia – VII m
Krupa Zuzia – V m Rębacz Martyna – VIII m
KLV
Zaremba Oliwia – IVm Zaremba Oliwia – VI m
Cebula Zuzia – VI m
Kołacha Jakub – V m
KL IV
Kasprzak Weronika – IV m Sawicka Julia - III m
Gatkowska Alicja – V m
Sawicka Julia - III m
Zagórski Piotr – IV m
KL III
Sulka Wiktoria - IV m

STYL KLASYCZNY
KL VI
Lipka Dominika – IV m
KL V
Jarema Marcin – II m
Kołacha Jakub – IV m
KL IV
Kasprzak Weronika – IIm
Zagórski Piotr – I m

GMINNE ZAWODY PŁYWACKIE
 

W naszym kalendarzu imprez szkolnych znajduj± się następuj±ce imprezy: festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dzień Samorz±dno¶ci Powitanie Wiosny, pikniki klasowe ,rajdy rowerowe, wycieczki jednodniowe i kilkudniowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 2014