szkoła w ruchu obszar I
szkoła w ruchu obszar II
szkoła w ruchu obszar III
szkoła w ruchu obszar IV
szkoła w ruchu obszar V
szkoła w ruchu obszar VI
szkoła w ruchu obszar VII
szkoła w ruchu obszar VIII
szkoła w ruchu obszar IX
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
info@sp4.praszka.pl


Szkoła w ruchu obszar I
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasa III
Zadanie główne Uczymy się bawić oraz wykonywać ćwiczenia z różnymi przyborami.

Zadania szczegółowe:
rozwijanie szybkość skoczność, orientacji poprzez rozpoznanie zmian w
usytuowaniu przedmiotów i osób oraz koordynacji ruchowej,
wzmacnianie mięśni grzbietu, ramion i nóg.
Przybory: szarfy (4 kolory), 4 piłki, chorągiewki, gazety, kartki i długopisy.
Miejsce: sala gimnastyczna

Przebieg lekcji
Zabawa ożywiająca – "Murarz". Jedna osoba staje na środku sali, pozostałe znajdują się w szeregu na końcu sali. Na sygnał nauczyciela, grupa przebiega na drugą stronę, starając się, by nikt nie został złapany przez "murarza". "Murarz" porusza się jedynie wzdłuż wyznaczonej linii (równoległej do linii startu), nie może wybiegać w przód ani w tył. Kolejne osoby, które dotknął "murarz", stają w rzędzie na linii środkowej, zawężając pole przebiegania. Nauczyciel prosi uczniów o zabranie gazet.
Marsz wokół sali – pobranie przyborów - gazet
Zabawa: „Kto szybciej dookoła” - ustawione w obwodzie koła w siadzie skrzyżnym, przed każdym uczniem gazeta. Na sygnał ćwiczący obiegają gazet, po czym siadają skrzyżnie i unoszą gazetę (na wyprostowanych rr) nad głowę.
W postawie - gazeta na głowie – poruszanie się w sposób, który pozwoli utrzymać gazetę.
W postawie - gazeta na podłożu - przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i lewo.
W postawie - gazeta włożona między kolana – „skoki kangura”
W leżeniu tyłem - gazeta między stopami – przeniesienie nóg za głowę i przekazywanie – gazety do rąk
Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę w górze, uczniowie naśladują „żagiel na wietrze”
W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze
W siadzie skrzyżnym poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze
W siadzie prostym przekładanie gazety pod PN, pod LN
W leżenie przodem, gazeta trzymana oburącz przed sobą, RR wyprostowane wznos gazet jak najwyżej poprzez skłon T w tył
Siedząc na gazecie odpychanie się rękami i piętami, zakręcanie się w koło „karuzela”
„Kto pierwszy” Przebiegnięcie z gazetą rozpostartą na tułowiu na drugą stronę sali (ramiona w bok)
Dmuchanie w zwiniętą gazetę (jak w trąbkę)
Przejście po kamieniach”- każda osoba ćwicząca ma dwie gazety. Na jednej staje obunóż, drugą gazetę przekłada do przodu- pokonuje rzeką.
W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety
Rozrzucamy kulki na podłodze (kulek jest o jedną mniej, niż dzieci). Uczniowie biegają pomiędzy nimi. Na gwizdek nauczyciela jak najszybciej zabierają najbliższą kulkę. Osoba, której nie udało się zabrać kulki - odpada, odchodzi na bok, zabierając jedną kulkę. Zabawę powtarzamy do momentu, aż pozostanie dwoje dzieci. Zostają one kapitanami i wybierają drużyny
Zabawa "Odpadany". Dzieci siadają w kole, podając sobie papierową kulkę. Nauczyciel stoi obrócony tyłem do klasy, w dowolnym momencie klaszcze w dłonie. Uczeń, który w momencie klaśnięcia posiadał kulkę odpada i zajmuje miejsce nauczyciela (teraz on klaszcze, dając znak do „odpadnięcia”.
Na sali wyznaczamy linię środkową. Każda drużyna ustawia się na swojej połowie. Na sygnał nauczyciela zawodnicy przerzucają kulki ze swojego boiska na część przeciwnika. Zabawa trwa 2 minuty, po czym liczymy kulki znajdujące się na każdym boisku. Drużyna, która na swojej połowie ma więcej kulek, przegrywa. Zamieniamy się stronami i zabawę powtarzamy.

   

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL IV
Zadanie główne: Doskonalenie sprawności ogólnej. Obwód stacyjny.
Zadanie dodatkowe:
Kształtowanie zwinność, skoczności,
Kształtowanie precyzji ruchu, koordynacji ruchowej,
Wzmacnianie siły mięśni ramion, obręczy barkowej, nóg, grzbietu .
Wdrażanie uczniów do zespołowego działania w małych grupach.
Przybory :
Miejsce: sala gimnastyczna
Przebieg zajęć:
Marsz dwurzędem dookoła sali.
Zabawa bieżna: „Berek ranny”. Ćwiczący biegają luźno, swobodnie po sali. Wyznaczony „berek” oznaczony szarfą stara się schwytać kogoś z uciekających. Jeśli uda mu się złapa
- dotknąć uciekającego, to ten zmienia „berka” i trzyma się jedną ręką za to miejsce, które zostało dotknięte „zranione”. Po zakończeniu zabawy ćwiczący biorą po jednym krążku z kosza.
Ćwiczenia nóg: stajemy przed krążkami – stawiamy lewą nogę na krążku, ślizgamy się na jednej nodze (jak na łyżwach) po całej sali, na komendę zmiana nogi.
Ćwiczenia ramion: trzymając krążek w lewej, prawej ręce unośsimy go jak najwyżej i jak najdalej w każdym kierunku.
Ćwiczenia nóg: Przesuwanie krążka po podłodze w lewą, prawą stronę wokół siebie.
Ćwiczenia szyi: Siad klęczny - krążek na głowie. Wykonać ruch głową w lewą, prawą stronę, aby krążek spadł na podłogę, raz z jednej, raz z drugiej strony.
Ćwiczenia równoważne: Krążek na głowie. Spróbuj przejść do klęku, postawy i powrót do siadu klęcznego.
Ćwiczenia mm grzbietu: Siad klęczny - z siadu klęcznego przesuwanie (dłonie na krążku) krążka po podłodze do leżenia (skłonu głębokiego w przód) i na odwrót.
Ćwiczenia mm brzucha: Leżenie tyłem - przez uniesienie bioder w górę przesuwanie krążka pod tułowiem, raz w lewą, raz w prawą stronę.
Ćwiczenia skocznościowe: Dowolne przeskoki przez krążek. Marsz dookoła sali i składanie krążków
Organizacja obwodu stacyjnego: podział na 6 równych zespołów .Zespoły przygotowują sprzęt do poszczególnych stanowisk.
Pokaz i objaśnienie ćwiczeń.
Stacja I - wejście po drabince na równoważnię, przejście po równoważni, zjazd na mini zjeżdżalni
Stacja II - skoki zawrotne przez ławeczkę gimnastyczną, przeplatanie obręczy
Stacja III - przejście slalomem między palikami na czworakach zakończone przejściem przez przeszkodę
Stacja IV - przejście nad przeszkodami, przejście po kamieniach sensorycznych
Stacja V - wspieranie przodem na ławeczce gimnastycznej, skoki obunóż
Stacja VI - skoki obunóż przez ławeczkę gimnastyczną, przejście slalomem w podporze tyłem

Ćwiczenia ramion i nóg: w luźnych podskokach rozluźnianie mięśni ramion i nóg – marsz dookoła sali.
Ćwiczenia korektywne: w marszu wspięcie na palcach z ramionami w górę – wdech, na całych stopach, ramiona w dół – wydech.
Rytmiczny marsz dookoła sali, samokontrola postawy ciała w marszu.
Zbiórka w siadzie swobodnym.
Zakończenie lekcji: ocena wykonania zadań przez ćwiczących.

     
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 2014