szkoła w ruchu obszar I
szkoła w ruchu obszar II
szkoła w ruchu obszar III
szkoła w ruchu obszar IV
szkoła w ruchu obszar V
szkoła w ruchu obszar VI
szkoła w ruchu obszar VII
szkoła w ruchu obszar VIII
szkoła w ruchu obszar IX
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
info@sp4.praszka.pl


Rok Szkoły w Ruchu w województwie opolskim

Szeroko pojęte bezpieczeństwo jest dobrem nadrzędnym i warunkiem do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Istotę tego zagadnienia podkreśliła Minister Edukacji Narodowej ogłaszając rok szkolny 2012/2013 „Rokiem Bezpiecznej Szkoły".

Kontynuując działania, rozpoczęte w minionym roku szkolnym na rzecz ogólnie pojętego bezpieczeństwa, a zarazem realizując jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, jakim jest działanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, 30 października 2013 r. wiceminister Tadeusz Sławecki zainaugurował „Rok Szkoły w Ruchu". W swoim wystąpieniu przypomniał, że dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem każdej szkoły. Podkreślił, że promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki i postawy zdrowotne.

W ramach działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN zwraca uwagę między innymi na:

- uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
- konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
- związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
- uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
- podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Chcąc zapewnić jak najlepsze efekty realizacji przedstawionych zadań Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło różnorodne instytucje i organizacje pozarządowe do Koalicji na rzecz Roku Szkoły w Ruchu

Opolski Kurator Oświaty, włączając się aktywnie do wspierania działań mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej w szkole i poza nią oraz kształtowania wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej, zaplanował w roku szkolnym 2013/2014 wiele różnorodnych działań mających na celu:

- Realizację priorytetu Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014.
- Promowanie aktywności ruchowej jako elementu codziennego życia.
- Kształtowanie i promowanie nawyków oraz postaw aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania jako naturalnego sposobu dbałości o własne zdrowie.
- Zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności ruchowej oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
- Włączanie rodziców w kreowanie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej dzieci.
- Wsparcie metodyczne nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego.
- Upowszechnianie innowacyjnych działań w zakresie różnych form ruchu w szkole i poza szkołą.
- Udział szkół i placówek oświatowych z całego województwa opolskiego w programie „Szkoła w Ruchu".
- Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowania różnymi formami turystyki.
- Promowanie alternatywnych, ogólnodostępnych form uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

Osobami koordynującymi realizację Programu są: Aurelia Stępień; tel. 77-45-24-667; astepien@kuratorium.opole.pl oraz Marek Wąsowski, tel. 77-45-24-570 mwasowski@kuratorium.opole.pl

Informacje dotyczące realizacji Programu można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu w menu głównym, w zakładce „Rok Szkoły w Ruchu".

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce 2014