Strona główna
Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
szkola_4@op.pl
» strona główna / Sprawozdanie finansowe SP nr 4

Sprawozdanie finansowe SP nr 4

 Zgodnie z nowymi przepisami sprawozdania finansowe za 2018 rok publikowane są w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporzadzajacych sprawozdania. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informacje o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce za rok 2018 znajduje sie pod linkiem  http://bip.praszka.pl/2912/1186/bilans-za-rok-2018.html


Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce