Strona główna
Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
szkola_4@op.pl
» strona główna / Biblioteka

Biblioteka

 

Nasza biblioteka:
 • pozwala wybierać i wypożyczać książki
•chętnie Cię widzi
 • na każdego ucznia czeka
  •poleca ciekawe książki
  •umożliwia korzystanie z Internetu
•zawiera dużo informacji
•organizuje konkursy i rozdaje nagrody
  •prowadzi zajęcia czytelnicze

Nauczyciel bibliotekarz – mgr Agata Kulik
zaprasza
Poniedziałek: 8.00 - 11.30, 
Wtorek: 8.00 - 12.30, 14.30 - 15.30
Środa: 8.45 - 11.30
Czwartek: 8.00 - 11.30
Piątek: 7.45 – 12.30

 
Cele i zadania biblioteki

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią wspierającą realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i pracy szkoły.
2. Współtworzy proces kształcenia i wychowania, uczestniczy w spełnianiu przez szkołę jej funkcji opiekuńczo- wychowawczej oraz kulturalno – rekreacyjnej.
3. Współuczestniczy w procesie kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia podstaw kultury czytelniczej i samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań.
4. Przygotowuje uczniów do korzystania z zasobów informacyjnych, docierania bez zbędnych przeszkód do potrzebnych informacji.
5. Biblioteka wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
6. Przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i wdraża ich do samokształcenia.

 

Realizacja celów i zadań dokonuje się poprzez:

1. Gromadzenie zbiorów, w tym:
- księgozbioru podręcznego,
- lektur obowiązujących oraz literatury dla dzieci i młodzieży,
- książek popularnonaukowych,
- podręczników szkolnych,
- czasopism dla uczniów i nauczycieli,
- literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i wychowania dla nauczycieli,
- zbiorów audiowizualnych.
2. Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Udostępnianie zbiorów czytelnikom
- udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb i zainteresowań.
4. Organizowanie warsztatu informacyjnego.
5. Pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa.
6. Współpracę z dyrekcją placówki, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, bibliotekami szkolnymi, Miejską Biblioteką Publiczną oraz innymi instytucjami.
7. Prowadzenie zajęć w ramach rozwoju edukacji i kultury czytelniczej.
8. Organizowanie konkursów, kiermaszu „taniej książki”, zajęć czytelniczych, uaktualnianie gazetek:” Kącik biblioteczny” na korytarzu i gazetek w bibliotece, przeprowadzenie pasowania na czytelnika
dla uczniów klasy I.

W lutym 2008 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej
współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe
oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano
pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne ICIM oferuje dostęp do:
• Internetu
• pakietu Microsoft Office Professional 2007
• Encyklopedii PWN
• Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
• Słowników PWN
• skanera
• nagrywarki
• drukarki
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce